دانلود پی دی اف کتاب Science Fair Sabotage

[ad_1]

جسی می خواهد پروژه نمایشگاه علمی او تغییر کند. بنابراین وقتی او فرصتی پیدا کرد تا نهر محلی را از نظر آلودگی آزمایش کند ، نمی تواند صبر کند تا شروع کند. اما وقتی همه چیز در آزمایش او به اشتباه پیش می رود ، جسی و خواهر و برادرش آزمایشی برای تحقیق ندارند ، آنها باید یک رمز و راز را حل کنند!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Science Fair Sabotage