دانلود پی دی اف کتاب Schule am Abgrund

[ad_1]

آیا سیستم مدرسه ما خراب است؟ آیا سیاستمداران مشکلی می بینند؟ آیا تصمیمات لازم را می گیرید؟ نگاهت را دور می کنی و گوش می دهی؟ ماری شولرت با گزارش تجربه خود مایل است بحث در مورد این سالات و وضعیت علمی فعلی ما را تشویق کند. وقت آن است که معلمان شرایط کار طاقت فرسا را ​​در مسیرهای هدف گرا قرار دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Schule am Abgrund