دانلود پی دی اف کتاب Schöpfung und Schöpfer

[ad_1]

خلق آفرینش چیزی از چیزی یا چیزی خارج از چیزی نیست ، بلکه خودبینی از برهم در شرایط مکان و زمان است. (سری اوروبیندو) خدا و جهان ، گرچه به نظر متفاوت می رسند ، اما در واقع از یکدیگر جدا نیستند. او یک برهمن است. (سری اوروبیندو)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Schöpfung und Schöpfer