دانلود پی دی اف کتاب School Around the World

[ad_1]

این عنوان به خوانندگان می گوید که چگونه مردم مناطق مختلف جهان یاد می گیرند. متن ساده ، تصاویر خنده دار و واژگان عکس این عنوان را به عنوان مقدمه ای عالی برای مدرسه در سراسر جهان معرفی کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب School Around the World