دانلود پی دی اف کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6

[ad_1]

به قول معروف یک مدیر عامل نباید از آن استفاده کند. هرچه بیشتر به آن عادت کند ، حرامزاده می شود. این داستان یک دختر وحشی کوچک احمقانه بود که با یک رئیس سیاه پوست می جنگد. او یک اژدها در آسمان بود و یک مورچه روی زمین بود. وقتی آنها دوباره ملاقات کردند ، او عهد کرد که او را در کف خود نگه دارد و هرگز اجازه ندهد او را ترک کند!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scheming CEO’s Exclusive Love : Volume 6