دانلود پی دی اف کتاب Scaling Scrum Across Modern Enterprises : Implement Scrum and Lean-Agile Techniques Across Complex Products, Portfolios, and Programs in Large Organizations

[ad_1]

با استفاده از استراتژی های مقیاس پذیرفته شده در صنعت از چارچوب چهارچوب Scrum تا برنامه های محبوب Scrum (SoS) ، Scrum @ Scale ، Nexus ، Large Scrum (LeSS) ، Agile Disciplin و SAFeKey ، چابکی کسب و کار خود را در سازمان خود ایجاد کنید. در مقیاس اجرای بهترین شیوه ها. برای درک چگونگی ادغام روشهای Lean-Agile در چارچوب Agile Agile and Scale Agile (SAFe) ، روشهای Scrum و Lean-Agile را برای پشتیبانی از اوراق بهادار و کتابچه های راهنمای تولید بزرگ سازگار کنید. تمرینات چابک استراتژی لازم را ارائه می دهند. چالش های بزرگ و پیچیده توسعه محصول در طیف سنتی مورد بررسی قرار نگرفت. این کتاب راهنمای Scrum / Lean-Agile یک بررسی و تجزیه و تحلیل جامع از استراتژی های مقیاس پذیری اثبات شده صنعت را ارائه می دهد که چابکی تجارت را در مقیاس سازمانی امکان پذیر می کند. این کتاب بدون تبلیغات بازاریابی یا تعصب فروشندگان ، به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که کدام روش برای شرایط شما مناسب است. ابتدا با مقدمه ای بر Scream به عنوان یک چارچوب توسعه نرم افزار سبک شروع خواهید کرد و سپس رویکردهای معمول برای مقیاس گذاری آن را برای سناریوهای پیچیده تر بررسی خواهید کرد. این کتاب سپس شما را از طریق کاربرد نظریه سیستم ها ، توسعه ناب و تفکر جامع به فعالیت های نرم افزاری پیچیده تر و توسعه سیستم راهنمایی می کند. به طور کلی ، شما یاد خواهید گرفت که چگونه چندین تیم را که برای توسعه محصولات بزرگ و پیچیده همکاری می کنند ، پشتیبانی کنید و نحوه مدیریت مسائل ادغام ، وابستگی و همگام سازی بین تیمی را بفهمید. بعداً ، شما یاد خواهید گرفت که قبل از بررسی چگونگی همسان سازی سرمایه گذاری سبد محصولات با استراتژی های شرکت ، بهره وری عملیاتی شرکت را در ایجاد ارزش و فعالیت های ارائه ارزش بهبود دهید. با پایان این کتاب اسکرام ، شما و تیم های تولیدی خود قادر خواهید بود بیشترین ارزش را از Agile دریافت کنید ، حتی در محیط های پیچیده توسعه سیستم سایبری-فیزیکی. شما محدودیت های شیوه های سنتی اسکرام را یاد خواهید گرفت و درک خواهید کرد. مسئولیت ها در یک مقیاس بزرگ جیغ و محیط توسعه ناب و چابک رویکرد جیغ شما برای پاسخگویی به نمونه کارها و توسعه بزرگ محصولات برای حمایت از نمونه کارها. یکی در فکر ارزیابی اثرات تغییرات در بخشهای وابسته به سیستم توسعه و توزیع بزرگ است. درک چگونگی کمک مدیریت به DevOps ، اتوماسیون آزمایش و قابلیت های CI / CD باعث افزایش شیوه های اسکرام می شود. این کتاب برای افراد برجسته ، دارندگان محصولات ، دارندگان اسکرام ، اعضای تیم توسعه و سایر ذینفعانی است که برای پشتیبانی از پروژه های بزرگ و پیچیده باید نحوه مقیاس گذاری Agile را بیاموزند. و بخش ها و برنامه های سازمانی بزرگ این کتاب را مفید می دانند. درک اساسی ارزش ها و اصول چابک و شیوه های توسعه چابک ، قبل از شروع این کتاب جیغ چابک ، به یک چارچوب مبتنی بر اسکرام احتیاج دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scaling Scrum Across Modern Enterprises : Implement Scrum and Lean-Agile Techniques Across Complex Products, Portfolios, and Programs in Large Organizations