دانلود پی دی اف کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب به بررسی کاربردهای اسکالیا در زمینه تعلیم و تربیت و اصولگرایی در قانون آموزش می پردازد و تعالیم اسکالیا و تعلیم و تربیت آنها را منعکس می کند. قانون آموزش و پرورش می تواند وسیله عجیبی برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا باشد ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به مبانی سیاسی است. آزادی بیان ، اعمال آزادانه دین ، ​​برابری فرصت ها ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب متخصص. دانشمندان حقوق ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی ، هم انتقاد و هم عذرخواهی از رویکرد اسکالیا را ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education