دانلود پی دی اف کتاب Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?

[ad_1]

چه جایزه ای در بهشت ​​دریافت خواهید کرد؟ کتاب مقدس می گوید که یک روز باید در برابر خداوند عیسی بایستیم. هر مومن پس از نجات ، چه خوب و چه بد ، به خاطر کارهایی که انجام داده مورد قضاوت قرار می گیرد. اگر ما صادقانه به پروردگار عیسی خدمت کرده باشیم ، زمان شادی بزرگی خواهد بود ، زیرا پاداش های شگفت انگیزی دریافت خواهیم کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Savez-vous qu’il y a aura une distribution de prix au Paradis?