دانلود پی دی اف کتاب Sartre in Cuba–Cuba in Sartre :

[ad_1]

این کتاب به بررسی تعامل سارتر با انقلاب کوبا می پردازد. در اوایل دهه 1960 ، ژان پل سارتر و سیمون دوبووار دعوت به آمدن به كوبا و گزارش در مورد انقلاب را پذیرفتند. آنها در طی یک کارناوال در سرزمینی با فعالیت انقلابی وارد شدند. وی از چه گوارا ، رئیس بانک ملی دیدار کرد. او با فیدل کاسترو در جزیره گشت و گذار کرد. وی با وزرا ، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، نویسندگان ، هنرمندان ، باراندازان و کارگران کشاورزی دیدار کرد. سارتر در دانشگاه هاوانا سخنرانی کرد. سارتر بعدا گزارش کوبایی خود را در France-Soir منتشر کرد. سارتر از انقلاب کوبا حمایت کرد. او هویت سیاسی خود را روشن کرد. او با استعمار مخالفت كرد. او از سال 1898 به آمریكا به عنوان استعمار در امور كوبا نگاه كرد. او از فیدل کاسترو حمایت کرد. وی از اصلاحات ارضی حمایت کرد. او از انقلاب حمایت کرد. حساب های کوبایی وی مخرب ، نادیده گرفته و قابل درک بودند. کاسترو “بدون تبلیغات” به عنوان خرافات محکوم شده است. او به دلیل “کلیشه” ، “پانژریک” و “سطح تحلیلی” مورد انتقاد قرار گرفته است. او را “دیوانه” و “غیرقابل فهم” خوانده اند. سارتر Bhola نام داشت. وی به عنوان همسفر توبیخ شد. وی به گفته گیلرمو کابرا اینفانته ، نویسنده کوبایی ، توسط “شیوار گوارا” ساخته شد. این کتاب به بررسی این ادعاها می پردازد. آیا متون کوبایی سارتر تبلیغاتی بود؟ آیا آنها از نابینایان تعریف می کنند؟ آیا او بی گناه بود آیا او توسط کاسترو فریب خورده است؟ آیا او خوانندگان خود را فریب داده است؟ آیا او مقید کاسترو بود یا انقلاب؟ او بعداً گزارش ها را دفن كرد و كتاب كوبا را جدا گذاشت. روابط وی با کاسترو بعداً به خاتاس تغییر یافت. تأثیر کوبا بر سارتر و سارتر بر کوبا چیست؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sartre in Cuba–Cuba in Sartre :