دانلود پی دی اف کتاب Sapian : The Ethnology of a War-Devastated Island

[ad_1]

پس از بررسی جزیره سیفون از الکساندر اسپور ، قوم شناس معروف جنگ جهانی ضبط شده است. تحقیقات باستان شناسی و قوم نگاری به جزایر ماریانا در سال 1949 ، عمدتا در سایپان ، با کار کوتاه مدت در مورد تینیان ، روتا و کارولینیان از گوام ، چاموروس و سایپان برمی گردد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sapian : The Ethnology of a War-Devastated Island