دانلود پی دی اف کتاب Santa Biblia: The Bible Through Hispanic Eyes

[ad_1]

گونزالس بررسی می کند که چگونه دیدگاه اسپانیایی زبان متن کتاب مقدس را به روشهایی روشن می کند که نه تنها برای خوانندگان لاتین ، بلکه برای کلیسا نیز ارزشمند خواهد بود. گونزالس با معرفی تفسیر پنج پارادایم از کتاب مقدس لاتین ، از این آموزه بحث می کند و نمونه های مشخصی از متون جدید کتاب مقدس را که از منظر دیگری خوانده می شوند ، ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Santa Biblia: The Bible Through Hispanic Eyes