دانلود پی دی اف کتاب Sanctuary : Being Christian in the Wake of Trump

[ad_1]

“از طریق صفحات این کتاب ، من شما را به مکان های مختلف در حرم دعوت می کنم – نه به عنوان مکان های عقب نشینی ، بلکه این روزها ، و مقاومت عمیق در برابر انجیل ، بینش و تغییر لازم است.” در طی نزدیک به چهل سال وزارت خود ، هایدی نومارک تلاش کرده است تا در میان آشفتگی زندگی ، جوامع ایمانی در مقدسات را ایجاد کند. اکنون ، با تحولات اجتماعی و سیاسی سالهای پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ، نوومارک معتقد است که دعوت واقعی مسیحیان پادزهر محرومیت و نفرت از روح امروز است. او با استفاده از یک جماعت دوزبانه و چندفرهنگی خود به عنوان یک الگو ، در فصول تقویم کلیسا حرکت می کند تا آنچه که به نظر می رسد زندگی عقاید مسیحی اساسی در جامعه با دیگران است را منعکس کند. این محراب تقویت کننده بسیاری از صداها علیه سیاست ها و شعارهای بی رحمانه ، غیرانسانی و خطرناک است. نومارک هر فصل را با گزیده ای از دونالد ترامپ آغاز می کند ، که وی آن را با قدرت داستان های خود تعریف می کند – حکایت ها ، مهاجران و مدافعان پناهندگی در مورد ارائه سرپناه به جوانان صف در شهر خود توسط ICE مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ، و در آغوش تنوع کلیسای خود. با یک جشن گوادالوپ ، چند مورد را نام ببرم. این کتاب به موقع ، اما همچنین بی انتها ، از زخم های عمیق این دوران ، که قبل و در دوره ریاست جمهوری ترامپ متورم بودند ، صحبت می کند ، که مدتها تا پایان آن باقی خواهد ماند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sanctuary : Being Christian in the Wake of Trump