دانلود پی دی اف کتاب Sanctions with Chinese Characteristics : Rhetoric and Restraint in China's Diplomacy

[ad_1]

بیان سریع چین به رهبری رئیس جمهور شی جین پینگ اکنون یک روش معمول در گفتمان دانشگاهی و رسانه ای است. با این حال ، در پایان دوره اول ریاست جمهوری شی جین پینگ در مارس 2018 ، چین نسبتاً محدودتر در استفاده از اقدامات اقتصادی باقی ماند. این امر با توجه به اعتقاد سنتی در بین دانشمندان و پزشکان مبنی بر اینکه این ممنوعیت حد وسط بین اقدامات دیپلماتیک و نظامی / شبه نظامی است ، تعجب آور است. با استفاده از طیف گسترده ای از روش ها و داده ها – از جمله مصاحبه های عمیق با 76 سیاستمدار فعلی و پیشین ، سیاست گذاران ، دیپلمات ها و بازیگران تجاری از 12 کشور و 16 شهر – تحریم هایی با ویژگی های چینی: در دیپلماسی چین سخنان و اعتدال روشی که چین برای پیشبرد اهداف سیاسی و عواملی که رفتار چین را روشن می کند ، تحریم های اقتصادی اعمال کرد. این کتاب یک بررسی منظم از روشهای مواجهه تصمیم گیرندگان چینی با تحریمهای یکجانبه و یکجانبه در شورای امنیت سازمان ملل را ارائه می دهد ، و نشان می دهد که چگونه اظهارات دیرینه تحریمهای چین تأثیرات ناگهانی بر رفتار آن دارد. برای اجرای کامل تحریم ها. با علایق آنی خود همسو شوید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sanctions with Chinese Characteristics : Rhetoric and Restraint in China's Diplomacy