دانلود پی دی اف کتاب Samuel Pepys and the Second Dutch War : Pepys's Navy White Book and Brooke House Papers

[ad_1]

دو اثر سازنده این حجم توسط پپس در سال 1660 گردآوری شده است. اولین مورد مربوط به خود پپسی در مورد نحوه عملکرد هیئت نیروی دریایی است. این جزئیات جلسات با مقامات دیگر مانند سر ویلیام پن و سر جان ماینس ، و چگونگی وقفه کار در مواقعی که یک افسر از امضای قرارداد یا لایحه امتناع می ورزد ، به این دلیل که در بحث های اصلی وجود ندارد ، ضبط می شود. کتاب سفید نیروی دریایی در مورد موضوعات مختلف ، مانند قرارداد با سر ویلیام وارن ، تاجر چوب ، بحث و گفتگو می کند. هزینه و کیفیت دکل و بوم. مقالات بروک هاوس مربوط به تحقیقاتی است که توسط مجلس عوام در جریان جنگ دوم هلند پس از تحقیر حمله هلند در سال 1667 و ناتوانی هیئت دریایی ایجاد شده است. مقالات بروک هاوس همچنین نشان داد که پپ ها از حرفه ای بودن و صداقت هیئت نیروی دریایی دفاع می کنند و همچنین دولت دریایی در جنگ دوم هلند کارآمد است. این نامه ها با ایجاد نارضایتی از زبان توهین آمیز و وقفه ها و همچنین پشتیبانی وی از پپسی ، که وی سخنگوی هیئت مدیره است ، نقش چارلز دوم را در محافظت از هیئت نیروی دریایی نشان می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Samuel Pepys and the Second Dutch War : Pepys's Navy White Book and Brooke House Papers