دانلود پی دی اف کتاب Samuel Holyoke (1762-1820) and Jacob Kimball (1761-1826) : Selected Works

[ad_1]

این مجموعه موسیقی آهنگسازان اولیه آمریکایی سرودهای موسیقی مقدس را ارائه می دهد ، همانطور که در نسخه های مهم جمع آوری شده … هر جلد توسط دانشمندی تهیه شده است که تاریخ موسیقی و خصوصیات سبک آهنگساز آن دوره را مطالعه کرده است. این مجموعه با هدف ارائه موسیقی آهنگسازان اولیه آمریکایی در نسخه های دقیق مهم هم برای اجرا و هم برای مطالعه ارائه می شود. در این بخش ، ترانه های نمایشی از دو سرود آمریكایی ، ساموئل هولوك و جیكوب كیمبال ، كه در دهه های 1790 و اوایل 1800 فعالانه در اصلاح ترانه سرایی آمریكایی مشاركت داشتند ، ارائه می شود. ترکیبات آمریکایی اغلب به دلیل دو ویژگی مورد انتقاد قرار می گرفتند: عدم انطباق آنها با هنجارهای هارمونیک موسیقی هنری اروپا ، و سبک موسیقی انیمیشن غالباً پرتحرک آنها ، گاهی تصور می شد فاقد روحیه احترام مناسب برای استفاده در عبادت های عمومی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Samuel Holyoke (1762-1820) and Jacob Kimball (1761-1826) : Selected Works