دانلود پی دی اف کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission

[ad_1]

مأموریت نجات دهنده عیسی اساس و مأموریت مسیحیان را بنا نهاده و انجیل مسیحیان پیام آن است. این چاپ دوم از یک جلد کلاسیک NSBT تأکید می کند که چگونه کتاب مقدس روایتی مستمر از رسالت خدا را ارائه می دهد ، و یک ستون فقرات تاریخی و زمانی قوی را برای مأموریت اولیه مسیحی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Salvation to the Ends of the Earth : A Biblical Theology of Mission