دانلود پی دی اف کتاب Saline Solution and Two More Stories

[ad_1]

مجموعه ای عالی از داستان های کوتاه اکشن “عصر طلایی داستان علمی” کیت لاومر. ویژه اینجا: ‘Saline Solution’ ، ‘Mightystone ذرت’ ، و ‘فرماندار دستکش’.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Saline Solution and Two More Stories