دانلود پی دی اف کتاب Salem Witch Trials

[ad_1]

آیا از محاکمات جادوگران سالم سالم می ماندید؟ تصمیم بگیرید و نمره خود را بشمارید تا متوجه شوید. این کتابها با سطح متفکرانه ای که در سطح پایین تری از کتاب خوانده می شوند ، مطمئناً خوانندگان پرتلاش را درگیر می کنند و در کنار هم بازی می کنند. همچنین شامل فهرست مطالب ، واژه نامه ، فهرست ، شرح حال نویسنده ، نوار کناری ، امور آموزشی و فعالیتها می باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Salem Witch Trials