دانلود پی دی اف کتاب Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages

[ad_1]

از نظر جسمی و صبور ، نگرشهای مشابه مسیحیان نسبت به آن رنجها از ویژگیهای بارز مقدس در دوره قرون وسطی بود. با استفاده از کار جدید در مطالعات ناتوانی و توانایی قرون وسطی ، این کتاب به تحلیل معانی داده شده به ناتوانی های جسمی مقدسین با فضیلت در شنیده های مقدس سازی اواخر قرون وسطی می پردازد. چگونه بیماری جسمی یک فرد مقدس بررسی شد و شاهدان چگونه کاندیداهای مقدس را تشکیل دادند؟ هنگام اثبات خلوص ، چه معنایی به ناتوانی داده شد؟ این مطالعه ناتوانی مقدس را به عنوان جنبه ای از قداست که عمدتا در جامعه تعریف می شود ، در گفتگوی مداوم با فدائیان ، افرادی که از شک و تردید رنج می برند ، الگوهای فرهنگی برای شخص متدین و زندگی مقدس را به تصویر می کشد. علاوه بر این ، آنالیز می کند که چگونه معانی ارائه شده به آرامش مقدسین بر رفتار جامعه نسبت به بیماریهای جسمی تأثیر گذاشته و منعکس می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages