دانلود پی دی اف کتاب Saint-Louis du Sénégal : Patrimoine de l'humanité ou patrimoine de la colonisation ?

[ad_1]

آیا کلنی بخشی از میراث بشریت است یا خیر؟ جزیره سنت لوئیس در سنگال در سال 2000 به سطح میراث جهانی بشریت ارتقا یافت. به طور رسمی شهر سنت لوئیس در سنگال در سال 1659 شاهد زنده روندهای سکولار جایگزینی و مداخله است. نشست بین آفریقای سیاه ، تمدن عرب-بربر و فرهنگ غرب. هدف از این کار بیان شهر از طریق تاریخ و حساب کردن از جایگاه آفریقا در تاریخ معاصر جهان است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Saint-Louis du Sénégal : Patrimoine de l'humanité ou patrimoine de la colonisation ?