دانلود پی دی اف کتاب Safe for Summer

[ad_1]

یک سوپراستار پاپ. یک محافظ دو نفری که قلبشان به آرامش احتیاج دارد. شراد رین یک سوپراستار بین المللی است. او در حال رویایی است ، حداقل این چیزی است که این جهان نشان می دهد. زندگی شراد پس از تهدید شدن امنیت و از بین رفتن دنیای او آغاز می شود ، آیا او می تواند دوباره یاد بگیرد که به کسی اعتماد کند؟ هنگامی که ناتان ریگان ، یک سرباز منزوی سابق ، برای محافظت از او تعیین می شود ، ممکن است شاراد فقط مجبور شود کسی از موانعی که در اطرافش دارد عبور کند. اما با ناتان که علیه شیاطین خودش می جنگد ، آیا آنها آرامش یکدیگر را پیدا می کنند؟ دو نفر از زمینه های کاملاً متفاوت باید دور هم جمع شوند تا با آینده خود روبرو شوند. اولین بار به عنوان امنیت منتشر شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Safe for Summer