دانلود پی دی اف کتاب Sacred Journeys in the Counter-Reformation : Long-Distance Pilgrimage in Northwest Europe

[ad_1]

سفرهای مقدس در ضد اصلاح ، سفرهای طولانی به زیارت های باستانی و بین المللی در شمال غربی اروپا در دو قرن پس از لوتر را بررسی می کند. در این منطقه در قرن شانزدهم و هفدهم ، مقدسین و زائران اغلب بیشتر از دنیای مدیترانه مورد مناقشه قرار می گرفتند. فرانسه ، کشورهای پایین و جزایر انگلیس محل اختلاف و دشمنی پروتستان ها و کاتولیک ها بودند. مناظر و سفرهای مقدس مورد حمله قرار گرفتند و در برخی مناطق توسط دولت غیرقانونی اعلام شد. پس از مطالعه پرونده معابد بسیار محبوب قرون وسطایی مانند Compostela ، Mont Saint-Michel و Logh Derg ، تأثیر انتقاد پروتستان و احیای کاتولیک بر معابد ، زائران و تجارب از طریق نوشتن زندگی ، آثار عبادی و سوابق نهادی بررسی می شود. تمرکز اصلی آژانس در تغییر مذهب این است: اصلاح معنوی چیست و عواقب آن برای کاتولیک های “عادی” چیست؟ این امر از طریق مفاهیم خود دینی ، مادیات مقدس و فضای مقدس دنبال می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sacred Journeys in the Counter-Reformation : Long-Distance Pilgrimage in Northwest Europe