دانلود پی دی اف کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Art, savoir : du sacré originel au sacré universel – Tome II

[ad_1]

اگر مقدس در دنیایی که همه چیز خیلی زود شود و رنگ خود را از دست بدهد دیگر قابل بیان نیست ، معلم باید از خودش س questionsال کند. چیزی که او می تواند با وجود فراموش کردن گفتار اصلی و بی ارزش خود ، همان چیزی است که می تواند آغاز کند. این تحلیل تخریب حجم ، مکان و دوره بعد از مدرن ، بحران انصراف و منطق انباشت به عنوان پایان افق مقدس ، مسئله خاصی از مقدسات را در آموزش ارائه می دهد: اگر چنین مفهومی را منتقل نمی کند اگر است ، پس ممکن است به نفع اصطلاحات ظهور آن در موضوع باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sacré, éducation, postmodernité : Art, savoir : du sacré originel au sacré universel – Tome II