دانلود پی دی اف کتاب Sachkunde im Bewachungsgewerbe (IHK) : Lehrbuch für Prüfung und Praxis

[ad_1]

این کتاب درسی به طور سیستماتیک با تمام زمینه های موضوعات آزمون اتاق صنعت و تجارت مطابق با طرح کلی کنونی سروکار دارد. نویسنده تأکید ویژه ای بر بخش حقوقی داشت ، که اغلب دشوار تلقی می شود: بسیاری از مثالها و مثالها معنای آنها را برای متون حقوقی و عمل نشان می دهد ، و درک مطلب و یادگیری مطالب را آسان می کند. این کتاب اصول سیستم حقوقی جمهوری فدرال آلمان و کاربرد آنها ، اصطلاحات مهم فنی و وضعیت امنیت خصوصی را به روشی روشن و قابل درک توضیح می دهد. به این ترتیب ، کارخانه آماده سازی مطلوب را برای آزمون – گام به گام فراهم می کند. ویرایش چهارم اصلاح شده و به روز شده در بهار 2020 ، به ویژه در رابطه با مقررات مربوط به تجارت حضانت (Baywatch) ، با طرح کلی کنونی مطابقت داشت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sachkunde im Bewachungsgewerbe (IHK) : Lehrbuch für Prüfung und Praxis