دانلود پی دی اف کتاب Sachenrecht

[ad_1]

حقوق مالکیت حوزه اصلی تهیه آزمون امتحانات قانون مدنی است. نویسنده کلیه اصول مربوط به قانون اموال منقول و قانون املاک مبتنی بر توسعه تاریخی را در یک زمینه سیستماتیک بیان می کند: با کمک های منطقی متناسب با نیاز دانشجو و به دلایل مرتبط. مبتدیان و فراگیران پیشرفته پشتیبانی عالی را در دریافت واضح و عمیق مطالب ارائه شده در اینجا دریافت می کنند. نویسنده در این کتاب تجدید نظر کرده و آن را با وضعیت فعلی فقه و ادبیات تطبیق داده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sachenrecht