دانلود پی دی اف کتاب Sabotage : How to Get Out of Your Own Way

[ad_1]

بررسی اندازه جیب در خود خرابکاری: این چیست ، چرا این کار را می کنیم و چگونه می توانیم الگوهای سمی خود را بشکنیم. چگونه از سر راه خود خارج شویم؟ اما گانون با چند داستان متشکل از داستان های شخصی و بینش مبتنی بر تحقیقات ، رابطه خود را با خودکارشکنی بررسی می کند و یک راهنمای سریع و معنی دار برای کمک به شما در شناسایی اشکال خودباوری ارائه می دهد. شناسایی آنچه مانع شما می شود ، و قدمهایی که برمی دارید می تواند چسبندگی خود را شل کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Sabotage : How to Get Out of Your Own Way