دانلود پی دی اف کتاب Saban's Go Go Power Rangers #31

[ad_1]

جیسون ، زک و ترینی زمین را ترک می کنند تا رسماً به امگا رنجرز بپیوندند – اما این بدان معنی است که تیم سابق آنها در حال حاضر به 3 نفر رسیده است ، لرد جید در شرف راه اندازی سلاح نهایی خود است! Zordon و Alpha-5 به شدت به دنبال وراث واجد شرایط می گردند ، اما آیا این برای جلوگیری از دشمن کافی خواهد بود؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Saban's Go Go Power Rangers #31