دانلود پی دی اف کتاب S.M.A.R.T. Circle Projects :

[ad_1]

این کتاب یک “دایره” ریاضی را توصیف می کند ، یعنی سازمانی است که استعدادهای جوان ریاضی را از طریق فعالیت های خارج از برنامه معنی دار کشف و پرورش می دهد. این دومین جلد از سه گانه است که به ویژه پروژه دایره هوشمند را توصیف می کند و در سال 1981 در ادمونتون کانادا تنظیم شده است. مخفف SMART Saturday مخفف فعالیت های ریاضی ، سرگرمی و آموزش است. این کتاب ، جلد دوم ، بر اساس نامه های منتشر شده در مجلات علمی و آموزشی توسط اعضای Circle در حالی که آنها هنوز در دبیرستان بودند (برخی هنوز در دبستان) بودند. به طور خلاصه ، هدف این دایره را توضیح می دهد. جلد اول نحوه حرکت یک دایره را توصیف می کند ، و جلد سوم آنچه واقعاً در دایره اتفاق می افتد را شرح می دهد. هر سه بخش منابع زیادی را ارائه می دهد (مسائل ریاضی ، آزمونها و بازی ها ، با راه حل های خود). این کتاب ها برای دانش آموزان با انگیزه شخصی ، که می خواهند تحقیق مستقلی انجام دهند ، معلمانی که با این دانش آموزان کار می کنند و معلمانی که در حال حاضر در حال اجرا هستند یا قصد دارند محافل ریاضی خود را اداره کنند ، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب S.M.A.R.T. Circle Projects :