دانلود پی دی اف کتاب S.M.A.R.T. Circle Minicourses :

[ad_1]

این کتاب یک مینی برنامه درسی را در یک “دایره” ریاضی توصیف می کند ، یعنی م institutionسسه ای که استعدادهای جوان ریاضی را از طریق فعالیت های خارج از برنامه معنی دار کشف و پرورش می دهد. این بخش سوم از سه گانه است که به ویژه پروژه دایره هوشمند را توصیف می کند ، که در سال 1981 در ادمونتون کانادا تاسیس شد. مخفف SMART Saturday مخفف فعالیت های ریاضی ، سرگرمی و آموزش است. این کتاب ، جلد سوم ، شامل دوره های کوچک است. و آنچه در واقع در دایره اتفاق می افتد را توضیح دهید. جلد اول نحوه اجرای یک دایره را شرح می دهد و جلد دوم ، متشکل از پروژه های دانشجویی ، هدف حلقه را بیان می کند. هر سه بخش منابع زیادی را ارائه می دهد (مسائل ریاضی ، آزمونها و بازی ها ، با راه حل های خود). این کتاب ها برای دانش آموزان با انگیزه شخصی که مایل به انجام تحقیقات مستقل هستند ، معلمانی که با این دانش آموزان کار می کنند و معلمانی که در حال حاضر در حال اداره یا برنامه ریزی حلقه های ریاضی خود هستند ، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب S.M.A.R.T. Circle Minicourses :