دانلود پی دی اف کتاب S*** Luck. : Luck and Love Trilogy Book 2

[ad_1]

رز توانایی تقریباً جادویی در تحقق خواسته های خود را دارد یا به نظر می رسد. در پانزده سالگی او لیست خواسته ها را نوشت: 1- شخصاً با رودولفو ویتی ملاقات کنید. 2. رفتن به رم 3. رفتن به پاریس 4. رفتن به ونیز. با عشق من گوندولا سوار شوید برای یک دختر معمولی آلاباما که حتی نمی توانست تحصیلات خود را تمام کند کمی غیرممکن به نظر می رسید. اما با توجه به آرزوی شماره یک خود ، رز با رولفو ویتی ازدواج کرده است. آیا آرزوهای دیگر او محقق می شود؟ او شروع به ترس می کند از آنجا که آنها به آرامی می آموزند که رویاها می توانند به کابوس تبدیل شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب S*** Luck. : Luck and Love Trilogy Book 2