دانلود پی دی اف کتاب Russland in Transition : Geopolitik zwischen Raum, Identität und Machtinteressen

[ad_1]

بیشتر نخبگان روسیه هنوز به دنیای ژئوپلیتیک نرسیده اند. این اختلاف دلیل عمده ای است که باعث می شود بحث عمومی درباره روسیه در آلمان و سایر کشورهای غربی توسط دوچرخه های دارای بار احساسی تعیین شود. طی 35 سال گذشته ، تصاویر مختلفی از روسیه بین دوره های گورباچف ​​و پوتین متناوب بوده است. امروزه مدل های ضد شهودی یادآور “جنگ سرد” ظهور می کنند ، به ویژه هنگامی که از نقش روسیه در حکومت جهانی صحبت می کند. برای درک کامل بسیاری از پتانسیل های موجود درگیری بین مسکو و غرب سیاسی ، هر دو تصویر رقابتی از روسیه و رونمایی از اصول ژئوپلیتیک روسیه لازم است. توربن واشك با كمك اصطلاحات سیاسی جغرافیایی ژئوپلیتیك داخلی و خارجی بررسی كرد كه چگونه ساماندهی داخلی روسیه و توزیع مجدد منافع سیاست خارجی این كشور توسعه یافته و بر یكدیگر تأثیر می گذارند. وی توضیح می دهد که چگونه جهان بینی ، نظم و ذهنیت ژئوپلیتیک می تواند ادغام گفتمان هویت روسی توسط کرملین و پیگیری منافع روسیه در میانه پس از شوروی را درک کند. در برابر این زمینه ، واشك به وضوح نشان داده است كه مفاهیم جغرافیای سیاسی می تواند به طور قابل توجهی در بهبود رفتار بین المللی مسكو و به ویژه رویارویی با غرب نقش داشته باشد. بعلاوه ، واشك توضیح داد كه چرا ژئوپلیتیك روسیه قبل از شروع بحران كرونا در سال 2020 وارد مرحله گذار مشكلی شده است. چالش های ناشی از آن برای دولت و دولت روسیه – همانطور که مطالعه واشک روشن می کند – در سطح ملی و جهانی بسیار زیاد خواهد بود. این مونوگرافی به دلیل مبانی نظری ، تفسیر کلی ، ارائه در دسترس و ارزیابی جامع از ادبیات اولیه و ثانویه مربوطه ، برای متخصصان و همچنین کسانی که با موضوع ژئوپلیتیک روسیه شوروی تازه کار هستند ، در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Russland in Transition : Geopolitik zwischen Raum, Identität und Machtinteressen