دانلود پی دی اف کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland

[ad_1]

این جلد از اواسط قرن نوزدهم تا امروز توسط نویسندگان مختلف از آلمان ، روسیه و اسکاتلند به کتابخانه های عمومی ، نظامی ، غیر عادی و دانشگاهی روسیه در آلمان کمک می کند. در آغاز این بازنمایی ها ، مقدمه ای سیستماتیک توسط ویراستار و همچنین در زمینه اکتشافات جدید ارائه می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Russische Bibliotheken in Deutschland