دانلود پی دی اف کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :

[ad_1]

این کتاب منشأ و اجرای فعالیتهای نظامی و سیاسی روسیه در مولداوی ، گرجستان ، اوکراین و آذربایجان را بررسی می کند. با استفاده از یک رویکرد واقع گرایانه ، نویسنده نتیجه گرفت که چهار مطالعه موردی شباهت های قابل توجهی دارند: حمایت روسیه از جنبش های جدایی طلب اقلیت ، درگیری ، مداخله روسیه به عنوان یک حافظ صلح ، در روند دیپلماتیک برای جلوگیری از حل منازعات کنترل روسیه و حضور روسیه در منطقه ادامه . نویسنده تعارضات را در چارچوب نظریه حقوق بین الملل و ناسیونالیسم قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Russia's Border Wars and Frozen Conflicts :