دانلود پی دی اف کتاب Russia As Empire : Past and Present

[ad_1]

روسیه با پوشش بیش از یک هزار سال قدمت ، روسیه به عنوان یک امپراتوری نشان می دهد که چگونه پادشاهی قرون وسطایی روسیه کره در فدراسیون روسیه امروز به تصویر کشیده شده است. كیز بوتربلوم به طور واضح و آشكار تجسم های مختلف روسیه را توصیف كرده و نحوه تحول مفهوم امپراتوری از روسیه به اتحاد جماهیر شوروی و چگونگی و چرا زنده ماندن امروز را مورد بررسی قرار داده است. او درباره معماران ایدئولوژیک این امپراتوری ها و رهبران سیاسی آنها – تزارها ، لنین ، استالین ، بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین بحث می کند. روسیه به عنوان یک امپراطوری نقش امپریالیستهای مختلف از اشراف گرفته تا روحانیون و اعضای حزب کمونیست را در توضیح چگونگی یا دلیل پیروی از مأموریت شاهنشاهی کشورشان در نظر می گیرد. آنچه پدیدار می شود یک مشاهده کاملاً اصیل است که تداوم و نارضایتی در تاریخ روسیه را برجسته می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Russia As Empire : Past and Present