دانلود پی دی اف کتاب Rural Development in Punjab : A Success Story Going Astray

[ad_1]

برای سالهای زیادی ، توسعه کشاورزی در پنجاب یکی از موفقیت آمیزترین آزمایش ها در زمینه توسعه روستایی بود. با این حال ، به نظر می رسد این داستان موفقیت سرگردان است. این حجم نشان می دهد ریشه این مشکل این است که مدرنیزه سازی خارجی برای تأمین نیازهای غذایی ملی ، پنجاب را به سمت تولید کاملاً تخصصی گندم و برنج سوق داده است ، در نتیجه باعث استفاده بیش از حد از منابع طبیعی با عواقب نامطلوب زیست محیطی می شود. تنوع مدت دار و پایداری اقتصاد کشاورزی. بهره وری راکد ، اندازه کم مزرعه ، کاهش درآمد خانوار ، کاهش منابع آب زیرزمینی تنها برخی از مشکلاتی است که امروزه کشاورزی پنجاب را مشخص می کند. این کتاب به وضوح مشخص می کند که توسعه روستایی به تحول در کشاورزی سنتی اشاره دارد. سیاست های روستایی علاوه بر اطمینان از استفاده کارآمد از منابع محدود برای پایدار کردن تولیدات کشاورزی ، باید فعالیت های غیرکشاورزی را ارتقا بخشد ، در ساختار اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری کند و از امکانات رفاهی مدنی استفاده کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rural Development in Punjab : A Success Story Going Astray