دانلود پی دی اف کتاب Running Theaters, Second Edition : Best Practices for Leaders and Managers

[ad_1]

دانکن م. ، مشاور ، مشاور مدیریت و نویسنده ، با بیش از صد متخصص در زمینه اجرای تئاتر مصاحبه کرده است. وب بهترین روشهایی را نشان می دهد که به طور مداوم به موفقیت در تئاتر منجر می شوند. این راهنما برگرفته از نظرسنجی و مصاحبه با مدیران تئاتر و متخصصان در زمینه های مهم عملکردی ، پیشنهادات مهمی را برای هرکسی که می خواهد یا می خواهد در تئاتر منطقه ای ، پردیس و جامعه کار کند ارائه می دهد. این نسخه دوم که برای انعکاس تغییرات منطقه به روز شده است ، حاوی اطلاعاتی در مورد روند برنامه نویسی اخیر ، بازاریابی در عصر دیجیتال و نقش تکامل سالن های نمایش در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این فصل ها عناوینی از قبیل: عملیات جلو و پشت خانه در اجاره های غیرانتفاعی و تجاری بحث می شود. مدیران عامل – تئاتر تختخواب. هر مدیر تئاتر به این راهنمای ارزشمند نیاز دارد که پر از استراتژی های اثبات شده از سوی مدیران ، کارکنان و رهبران داوطلب باشد ، که تقریباً همه جنبه های اجرای تئاتر را شامل می شود – جذب مخاطب و جمع آوری سرمایه برای توسعه امکانات و مشارکت جامعه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Running Theaters, Second Edition : Best Practices for Leaders and Managers