دانلود پی دی اف کتاب Running for Judge : Campaigning on the Trail of Despair, Deliverance, and Overwhelming Success

[ad_1]

شما اغلب در مورد مقامات منتخب که با بیماری روانی دست و پنجه نرم می کنند ، چیزی نمی شنوید. ننگ اجتماعی ، شغلی و سیاسی مسئله است ، با این حال یک چهارم مردم ما اضطراب ، افسردگی یا هر دو دارند و همچنان در کار در خانواده ها و جوامع خود تولید و موثر هستند. این بیشتر یک خاطره سلامت روان است تا یک خاطره از انتخابات قضایی. قاضی به عنوان شخص دیگری مسئولیت های بسیار بزرگی را بر عهده دارد. اعتماد به نفس ، خانواده ، دوستان و مراقبت های پزشکی خوب بخشی از روند رسیدگی به بیماری های روانی است که تهدید به دخالت در این مسئولیت ها می شود. اگر با بیماری روانی مبارزه می کنید یا کسی را می شناسید که این کار را می کند (و این را می دانید ، آمار نشان می دهد) ، دیگران ممکن است سعی کنند شما را متقاعد کنند که بیماری های روانی مانند افسردگی و اضطراب در ذهن شما وجود دارد. این را به آنها بگویید: “البته ، بیماری روانی در ذهن شما وجود دارد. و حمله قلبی در سینه شماست. در هر صورت به پزشک مراجعه کنید. این کتاب به شما کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشید تا این موضوع را به آنها بگویید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Running for Judge : Campaigning on the Trail of Despair, Deliverance, and Overwhelming Success