دانلود پی دی اف کتاب Runaway Wives, Urban Crimes, and Survival Tactics in Wartime Beijing, 1937-1949

[ad_1]

از سال 1937 تا 1949 ، پکن در وضعیت بحرانی قرار داشت. نیروهای ترکیبی اشغال ژاپن ، جنگ داخلی ، تورم فراری و مبارزات اصلاح طلبانه و تلاش های انقلابی اقتصاد شهر را ویران کرد ، نظام سیاسی را برهم زد و همچنین ساختار اجتماعی و اخلاقی را به خطر انداخت. زنانی که در مناطق تنگ پکن زندگی می کنند ، به ویژه زنان طبقه پایین بیشترین آسیب را از این حوادث دیدند. ژائو ما با شرکت در شهادت از پرونده های پرونده جنایی ، گزارش های صمیمی از مبارزات زنان طبقه پایین با فقر ، محرومیت و درگیری های زناشویی را بررسی می کند. این کتاب با افشای مجموعه ای از تاکتیک های روزمره که زنان در فعالیت های شخصی خود ایجاد کرده اند و استفاده از آنها برای مبارزه با سیاست های غارتگرانه و فقر خرد شده ، دنیای زیرزمینی شهری را نشان می دهد که بر اساس یک اقتصاد غیررسمی ساخته شده و عمدتاً از طریق شبکه همسایگی کار می کرد. در صورت لزوم ، زنان باید به شیوه های رایج ، الگوهای سلسله مراتبی اقتدار داخلی ، روابط نامشروع و کارآفرینی جنایی اعتماد کنند. استراتژی های بقا Women’s زنان با تجارب روزمره آنها مرتبط بوده و از آنها بازتولید می شود ، و این امر فرصتی را برای آنها فراهم می کند تا در شهر مردسالار تجدید نظر کنند ، و مهمتر از همه ، زنان تحت انحرافات نامناسب ، رسوبات قرار می گیرند ، و اجازه “فرار بدون ترک” چنین قدرتمند نیروها به عنوان کشور تحت نظارت ، گفتمان اصلاح طلبان و سیاست های انقلابی در طول و خارج از پکن.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Runaway Wives, Urban Crimes, and Survival Tactics in Wartime Beijing, 1937-1949