دانلود پی دی اف کتاب Runaway Bride, Don't Escape : Volume 2

[ad_1]

Noble Entertainment Records وارد جشن خانوادگی افراد ثروتمند و قدرتمند شد. در ابتدا ، او مخفیانه می خواست شایعاتی را برای بدست آوردن پول اضافی انجام دهد ، اما چه کسی می دانست که توسط یک مرد ناآشنا قلقلک داده خواهد شد! مدیر عامل دابانگ: ‘زن ، چطور جرات کردی که مرا دارو بکشی! می کشمت! ‘بهشت! آیا او سوerstand تفاهم داشت؟ صبر کن! او چه کاری می خاست انجام بدهد؟ چرا دستانش را روی کمر او گذاشت و او را بوسید؟ یک شب قوی ، بدنش ضعیف ، ماشین فوق العاده اسپرت خود را خراشیده تا نفرتش را تهدید کند. این مرد جلوی او قرارداد کاغذی داد ، “بانوی من باش و عناوین شوهرم با تو خواهد بود!” چه کسی می دانست که کسی به گفته خود برمی گردد: “زن ، چرا استعفا نمی دهی؟ ما وقت بچه دار شدن نداریم … »گروه دوم ارتش غروب آفتاب چوب می بافند و چوب می ریزند

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Runaway Bride, Don't Escape : Volume 2