دانلود پی دی اف کتاب Rumänien und die Großmächte in der Ära Antonescu (1940-1944)

[ad_1]

مطالعه حاضر با افراط و تفریط سیاسی ، حقوقی و پوپولیستی مبارزات عمومی رومانی برای بازسازی پس از مرگ مارشال یون آنتونسکو ، که بین سالهای 1990 و 1940 و 1944 به عنوان حاکم کشور اداره می کرد ، تحریک می شود. همراه با سیاست های خارجی ، نظامی ، اقتصادی و یهودی ، چهار حوزه مورد بررسی قرار می گیرد که در حد وفاداری به رایش آلمان رومانی و تنش های سیاسی-سیاسی بین محور ، اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده است. تحت درجات مختلف قرار گرفتند. متفقین غربی. به تصویر کشیدن کنش متقابل قدرت های ابرقدرت ها در حوزه سیاست داخلی و خارجی رومانی و به تصویر کشیدن اقدامات تصمیم گیری بازیگران در بخارست ، با هم ترکیب می شوند و تصویری از دوران را تشکیل می دهند ، شخصیت آنتونسک در مرکز آن است. بر اساس مطالعات گسترده منبع ، فرآیندهای تصمیم گیری آشکار شده و مکان مانور کشف می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rumänien und die Großmächte in der Ära Antonescu (1940-1944)