دانلود پی دی اف کتاب Rulin Waishi and Cultural Transformation in Late Imperial China

[ad_1]

رولین واشی (تاریخ غیررسمی دانشمندان) بیش از یک نقطه عطف در تاریخ رمان چینی است. این اثر قرن هجدهم ، که عمیقاً در گفتمان های فکری و ادبی زمان او جای گرفته است ، خواننده را به چالش می کشد تا با بحث درمورد پادشاه میانه در مورد آیین ها و آیین ها ، و ایجاد تاریخ ، روایت و غزل روبرو شود. تصویری کنایه آمیز از وو جینگزی (541-1701) از زندگی ادبی ، انحطاط هسته اصلی ، اسلاف نهادهای رسمی و اشراف کنفوسیوس در برخورد جامع خود با حقوق اخلاقی و فرهنگی در برابر مبارزه خودکامه بی سابقه بود. وو مانند بسیاری از همکاران ادب خود ، رمان درخشان را رسانه ای رسا و قابل انعطاف برای بحث در مورد نگرانی های نخبگان دانست. شانگ وی با خواندن دقیق رولین واشی به دنبال پاسخ به س questionsالاتی از این دست است که چه عواملی اشتیاق ادبیات را به نوشتن و خواندن رمان برمی انگیزد؟ آیا این اشتیاق تلاشی آگاهانه برای توسعه جامعه ای از گفتمان انتقادی در خارج از دنیای رسمی است؟ چرا ادبيان مقاله انتشار را افزايش دادند؟ مبنای انتقادات اجتماعی و فرهنگی وی چیست؟ با توجه به کنفوسیوس گرایی ، نویسندگان تا کجا انتقاداتشان را می روند؟ و اگر سخنران کاملاً علاقه مند به دستیابی به سلطه اخلاقی و فرهنگی برای صنف خود بود ، چگونه می توان کنایه از آثار وی را توضیح داد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rulin Waishi and Cultural Transformation in Late Imperial China