دانلود پی دی اف کتاب Rückkehrbogen Kita : Fragebogen für Eltern zum Übergang von zu Hause zurück in die Kita in der Zeit der Coronapandemie

[ad_1]

به دلیل همه گیری کرونا ، تمام مراکز مراقبت های روزانه هنوز بسته بودند. کودکانی که از ابتدا تحت مراقبت های اضطراری نبودند ، مدت طولانی تری را بدون مراقبت روزانه تجربه کردند. زمانی که کودک مطمئناً مراحل مهم رشد را برداشته و مراحل جدید بسیاری را تجربه کرده است. شاید در زندگی خانوادگی نیز تغییرات زیادی ایجاد شده باشد. کودک با این تجربیات جدید برمی گردد – و برای یک مهد کودک که به دلیل نیازهای مقام نظارت ، مطابق با مهد کودک نیست. این پرسشنامه ارتباط بین والدین و افراد حرفه ای را تسهیل می کند و کودکان را قادر می سازد با سهولت بیشتری به مهد کودک برگردند. طرح کلی مکالمه را ایجاد کنید. آیا با در نظر گرفتن نیاز به فاصله ، امکان برقراری ارتباط حضوری با والدین را دارید؟ آیا کودک آنجاست یا آیا ممکن است به صورت عمدی هنگام خواب کودک ، مدار مدار را انتخاب کنید؟ اگر ارتباط شخصی امکان پذیر نباشد ، اجرای سوالات مصاحبه در پرسشنامه های کتبی ممکن است یک گزینه باشد. فرم کوتاهی داشته باشید که والدین می توانند آن را پر کنند یا در صورت لزوم در یک ایمیل پاسخ دهند. بازخورد کتبی نیز ممکن است پایه ای برای تماس کوتاه “آنالوگ” باشد. شاید شما مکالمه را به یک مسیر واقعی یا دیجیتالی اتاق متصل کنید. مهد کودک باید تغییر می کرد. مکان های مربوط به کودک ، مانند رختکن ، فضای بازی ، غذا و مراقبت ، در نتیجه اجرای الزامات بهداشتی به میزان قابل توجهی تغییر کرده است. شاید شما همچنین یک آلبوم کوچک 2 تهیه کنید که می توانید از طریق ایمیل یا پست برای خانواده ها ارسال کنید. سپس یک زمان تیمی را برای بحث در مورد دوره و محتوای تعامل در تیم (گروهی) و تمهیدات احتمالی چند روز اول تشکیل سازمان با کودک برنامه ریزی کنید. این راهنما فقط به عنوان پیشنهادی برای محتوای احتمالی و ساختار مکالمه در نظر گرفته شده است. متون کج شامل سوالات والدین است. شما به عنوان یک معلم مرجع ، آن را با شرایط خاص خود تطبیق می دهید (در رابطه با فرمول ها ، دستورات ، زمینه های کاری ، اضافات).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rückkehrbogen Kita : Fragebogen für Eltern zum Übergang von zu Hause zurück in die Kita in der Zeit der Coronapandemie