دانلود پی دی اف کتاب Rückblick und Nachdenken : Zum 40. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland

[ad_1]

مجموعه چشم انداز چینی قصد دارد آثار بنیادی اندیشه چینی را برای مخاطبان آلمانی گسترده تر در دسترس قرار دهد. با این جلد که به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و آلمان نگاشته شده است ، سردبیران آینه ای جذاب را برای ما دراختیار دارند. البته چینی ها نیز دیدگاه خوبی نسبت به آلمان دارند و به ویژه برای ما از نظر اطلاعات غنی هستند و دلیل تأمل را به ما می دهند: آیا ما واقعاً چنین هستیم؟ ما باید درباره پست های خود بهتر صحبت کنیم ، خودمان را بهتر درک می کنیم؟ مثالهای یک تعامل در مقیاس بزرگ که توسط یک کنجکاو ، علاقه و همدلی بین فرهنگها هدایت می شود ، به عنوان مثال در مورد اخلاق ، علم و بهداشت ، کجاست. آیا وقتی صحبت از سیستم های هماهنگی معنوی می شود می توانیم یکدیگر را به خوبی درک کنیم؟ چه بحثی باید داشته باشیم تا همزمان دانش و شکوفایی افق فرهنگی خود را گسترش دهیم؟ کدام منافع اصلی را می خواهیم جمع کنیم؟ تفاوت های جبران ناپذیر چیست؟ ما بینش کاملی از مفهوم سیاست خارجی و دانشگاهی آلمان کسب می کنیم ، می بینیم که یک دست همکار بالقوه از نظر آب و هوا و حفاظت از محیط زیست و دیپلماسی جهانی ، آموزش بازتاب فرهنگی به عنوان اساس علم و فناوری در حال پیشرفت است. . پیشنهادهای مطلوب برای ارزشها – و توسعه حاکمیت قانون – و تعهد قوی فرهنگ فکری آلمان. یک رویکرد برد-برد در ایجاد ارزش اقتصادی به نوبه خود یک مرجع عمومی است. این کتاب کمک شایانی به جهت گیری در قدردانی از صورت فلکی می کند که در آن روابط بین چین و – در ابتدا در دو آلمان توسعه یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rückblick und Nachdenken : Zum 40. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland