دانلود پی دی اف کتاب Rubber Technology : Compounding and Testing for Performance

[ad_1]

فناوری لاستیک: ترکیب و آزمایش عملکرد ، یک راهنمای عملی برای مقرون به صرفه سازی ترکیبات لاستیک برای دستیابی به پردازش و عملکرد بهینه است. این یک بحث عمیق در مورد اصول ترکیب لاستیک ، آزمایش لاستیک و چگونگی تأثیر تغییرات مختلف ترکیب بر خواص مختلف و اندازه گیری آزمون را فراهم می کند. ترکیب لاستیک به عنوان یک سری از سیستم های وابسته به یکدیگر ، مانند سیستم های الاستومر ، سیستم های روغن پرکننده ، سیستم های پخت و غیره ، مورد بحث قرار گرفته است. از یک رویکرد جامع استفاده می شود تا نشان دهد چگونه تغییرات در این سیستم های مختلف بر خصوصیات خاص ترکیب تأثیر می گذارد. توجه زیادی به مبادلات دارایی وجود دارد و تأکید بر یافتن بهترین تعادل برای هزینه مرکب ، خواص فرآوری و عملکرد محصول است. هیچ چیز در این نسخه سوم ، همراه با یک بخش به روز شده و گسترش یافته در مورد الاستومرهای سیلیکون ، به طور قابل توجهی گسترش یافته و جدید نیست. فصل لاستیک بازیافتی و سیلیس رسوب یافته و پرکننده غیر سیاه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rubber Technology : Compounding and Testing for Performance