دانلود پی دی اف کتاب Royal Seals : Images of Power and Majesty

[ad_1]

مهرهای سلطنتی مقدمه ای بر مهر پادشاهان و ملکه های انگلیس ، اسکاتلند و بعداً پادشاهی متحده و همچنین کلیساها و اشراف است. از قرون وسطی تا امروز. در آن از تصاویری از مهرهای مومی قابل توجه ملی استفاده شده است. بایگانی برای نشان دادن اهمیت تاریخی این آثار هنری زیبا. پادشاهان مشهوری مانند ریچارد سوم ، هنری هشتم ، الیزابت اول و پادشاهان قرن بیستم دارای ویژگی هایی بر روی مهر و موم های بزرگ و همچنین بینش در مورد نقش معاهدات و مهرها هستند. سیاست خارجی. شامل مهر تمدن و اشراف و دستورات زیر ، این یک راهنمای مصور جامع و جذاب است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Royal Seals : Images of Power and Majesty