دانلود پی دی اف کتاب Routledge Handbook of Digital Media and Communication

[ad_1]

ما با زندگی اجتماعی دیجیتالی و نیروهای شکل دهنده آن چه کار می کنیم؟ آیا باید چنین تجربه اتصال به شبکه را خوشبخت کنیم؟ آیا ما امتیاز دسترسی به اطلاعات غیر قابل تصور را داریم؟ آیا کار در اقتصاد جهانی دیجیتال آسان است؟ یا آیا حریم خصوصی و آزادی ما از نظارت دیجیتال در معرض خطر است؟ آیا امنیت و آسایش ما در خطر است؟ آیا الگوریتم های پنهان و اطلاعات غلط سیاست ما را ضعیف می کند؟ کتاب راهنمای رسانه و ارتباطات دیجیتال Routledge که توسط یک گروه برجسته از محققان برجسته در سراسر جهان نوشته شده است ، یک تحقیق جامع ، منحصر به فرد و چند رشته ای را در این زمینه مطالعه با رشد سریع و پرتحرک فراهم می کند. این کتابچه راهنما یک چارچوب ساختاری سه بخشی را برای درک تأثیرات فرهنگی اجتماعی رسانه های دیجیتال تصویب می کند: مصنوعات یا دستگاه ها و سیستم های فیزیکی که مردم برای برقراری ارتباط از آنها استفاده می کنند. در روشهای ارتباطی که آنها از این ابزارها استفاده می کنند ، خود را بیان می کنند و معنای مشترکی دارند. و ترتیبات ، ساختارها یا ساختارهای سازمانی و نهادی که پیرامون آن شیوه ها و مصنوعات ایجاد می شوند. با مقایسه یک سری از مقاله ها در مورد طیف گسترده ای از موضوعات ، این بخش دانش فعلی را روشن می کند ، زمینه های تاریخی را فراهم می کند ، و چالش ها و پیامدهای انتقادی ظهور سلطه شبکه ها و تعمیم روابط واسطه دیجیتال را فراهم می کند. موارد کشف شده شامل الگوریتم ها ، ارز دیجیتال ، فرهنگ بازی ، نظارت ، شبکه های اجتماعی و بسیج همبستگی است. این کتاب بیشتر از یک کار مرجع ، مروری جامع و معتبر از بورس تحصیلی رسانه های جدید و مهمترین جهت های آینده آن را ارائه می دهد که بحث کنونی را شکل می دهد و تحریک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routledge Handbook of Digital Media and Communication