دانلود پی دی اف کتاب Routledge Handbook of Bounded Rationality

[ad_1]

نظریه معروف عقلانیت محدود هربرت سایمون در درجه اول به محدودیت های شناختی و عوامل محیطی و تأثیراتی علاقه مند است که مانع از تفکر یا رفتار مردم بر اساس عقلانیت رسمی می شود. نظریه سیمون در بسیاری از جهات گسترش یافته است و توسط رشته های مختلف با توجه به چگونگی تفکر و رفتار بشر مورد توجه قرار گرفته است. این شامل مطالعات فلسفه ، روانشناسی ، علوم اعصاب ، اقتصاد ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، مدیریت و سازمان است. راهنمای منطقی محدود Routledge به تیم بین المللی متشکل از متخصصان برجسته برای بررسی ادبیات اخیر و آخرین تحولات در این زمینه های مرتبط می پیوندد. این فصول شامل مواردی است که در مورد رویدادهای مهم رفتاری شامل استدلال ، قضاوت ، تصمیم گیری ، عدم اطمینان ، خطر ، جانشینی و تعصب و آمار سریع و مقرون به صرفه است. این متن همچنین به ایده های فعلی مانند تفکر سریع و کند ، برهنگی ، عقلانیت اکولوژیکی ، روانشناسی تکاملی ، شناخت مجسم و علوم اعصاب می پردازد. به طور کلی ، این بخش در خدمت ارائه کاملترین مجموعه پیشرفته در مورد عقلانیت موجود است. این کتاب برای دانشجویان و دانشجویان اقتصاد ، روانشناسی ، علوم اعصاب ، علوم سیاسی و فلسفه ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routledge Handbook of Bounded Rationality