دانلود پی دی اف کتاب Routledge German Dictionary of Electrical Engineering and Electronics Worterbuch Elektrotechnik and Elektronik Englisch : Vol 1: German-English/Deutsch-Englisch 6th Edition

[ad_1]

این کتاب یک زمینه اصطلاحات فنی مداوم در حال تکامل و اساسی را ارائه می دهد که همیشه کاربرد گسترده ای در صنعت پیدا می کند. توجه ویژه ای به زبان استانداردها و توصیه های ملی و بین المللی و همچنین نشانگر زمینه مناسب دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Routledge German Dictionary of Electrical Engineering and Electronics Worterbuch Elektrotechnik and Elektronik Englisch : Vol 1: German-English/Deutsch-Englisch 6th Edition