دانلود پی دی اف کتاب Round the Galley Fire

[ad_1]

متن: ‘این داستان ها و طرح ها در ابتدا در دیلی تلگراف ارائه شده است. هیچ مقدمه دیگری به جز این گفته از وی لازم نیست ؛ عنوانی که تحت آن جمع شده اند ، شخصیت آنها را به درستی منتقل می کند ، اگر خواننده بتواند خود را در یکی از تماشاگران ، در یک ساعت سگ سرد پیدا کند ، و به نخ مردی که خودش را در گالی کاشته است ، جایی که خاطرات خود را ارائه می دهد ، گوش دهد. برای شرکت های کوچک و برداشت هایی که برای شنیدن تبدیل شده اند. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Round the Galley Fire