دانلود پی دی اف کتاب Rotator Cuff Injuries : A Clinical Casebook

[ad_1]

در مقایسه با موارد خاص بالینی با آسیب دیدگی و کنترل روتاتور کاف ، این کتاب خلاصه و کاربردی بهترین راهکارهای دنیای واقعی برای مدیریت انواع آسیب های کاف را به جراحان ارتوپدی ارائه می دهد. هر فصل یک مورد است که با یک نمایش بالینی منحصر به فرد آغاز می شود ، و پس از آن استفاده می شود برای توصیف روش های تشخیص ، ارزیابی و مدیریت ، و همچنین نتایج مورد ، بررسی ادبیات ، و مرواریدهای بالینی و ضرر. موارد شامل استراتژی های مختلف مدیریتی برای جراحی روتاتور کاف ، از جمله ترمیم آرتروسکوپی برای التهاب تاندونیت و پارگی ، ترمیم باز و مینی باز برای پارگی شدید ، انتقال تاندون لاتیسیم دورسی و پکتورالیس ، تخریب آرتروسکوپی ، همی آرتروپلاستی و شامل آرتروپلاستی معکوس ، بازسازی بیولوژیکی است. تکرار و ترمیم بعد از عفونت. صدمات روتاتور کاف عملی و خواننده: کتاب Clinical Casebook منبع بسیار خوبی برای جراحان ارتوپدی و متخصصان پزشکی ورزشی است که با آسیب دیدگی های معمول و پیچیده ای در کافهای روتاتور روبرو هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Rotator Cuff Injuries : A Clinical Casebook